Välkommen till Lindéns Plåtslageri i Linköping!


T Lindéns Plåtslageri


Vi arbetar med allt från nybyggen till reparationer och underhåll inom byggnadsplåtslageri och smide. I våra åtaganden ingår även takmålning, taksmide samt snöskottning. Vår verkstad är välutrustad och maskinparken är väl underhållen. Vi har över 60 års erfarenhet av Plåtslageribranschen och det borgar för din trygghet som kund. Vi är medlemmar i Plåtslageriernas Riksförbund, del i Entreprenörsföretagen.


Licensierade snöskottare.

Vintrarna orsakar varje år stora materialskador på grund av felaktig hantering av snö och is. Vår personal har genomgått utbildningen Skotta säkert för att förbättra arbetsmiljön samt minska omfattningen av skador på byggnader, annan egendom samt inte minst personer i samband med snöskottning på tak.


Till skotta säkert

Medlemmar i:

Svets & Smide

Stålkonstruktioner för större och mindre entreprenader. Tillverkning och montering av stålstommar, trappor, räcke och andra stålkonstruktioner. Vår breda erfarenhet av bygg- och järnkonstruktion gör att vi tillsammans med kunden kommer fram till bra och flexibla lösningar. Vi levererar färdig produkt med önskat ytskikt grundmålar, våt- eller pulverlack, varmförzinkad. Inget uppdrag är för litet.


Certifierade enligt:


SSEN-1090-1 är Boverkets nya regler för bärande stålkonstruktioner. ISO 3834-2 är ett kvalitetssystem för svetsning med höga kvalitetskrav.


Vår personal är utbildad i:
* Heta arbeten
* Fallskydd
* Säkra lyft
* Lift A1, A3 och B1, B3
* SSG Entré