Välkommen till Lindéns Plåtslageri i Linköping!

Vi arbetar med allt från nybyggen till reparationer och underhåll inom byggnadsplåtslageri. I våra åtaganden ingår även takmålning, taksmide samt snöskottning. Vår verkstad är välutrustad och maskinparken är väl underhållen. Vi har över 60 års erfarenhet av Plåtslageribranschen och det borgar för din trygghet som kund. Vi är medlemmar i Plåtslageriernas Riksförbund, del i Entreprenörsföretagen.Licensierade snöskottare.

Vintrarna orsakar varje år stora materialskador på grund av felaktig hantering av snö och is. Vår personal har genomgått utbildningen Skotta säkert för att förbättra arbetsmiljön samt minska omfattningen av skador på byggnader, annan egendom samt inte minst personer i samband med snöskottning på tak.Till skotta säkert

Medlemmar i: